Parafia Św. Katarzyny

W NOWYM TARGU

1287-1327 - cystersi zakładają osadę Nowy Targ

przed 1327 - powstaje parafia w Nowym Targu; pierwszym jej plebanem był Dominus Piotr

1346 - lokacja miasta Nowego Targu, król Kazimierz Wielki funduje kościół pw. św. Katarzyny, parafia, do tej pory uposażona wyłącznie dziesięcinami, otrzymuje dwa łany ziemi

1493 - przywilej Jana Olbrachta potwierdza uposażenie świątyni

od 1513 - parafia (jako pierwsza w dekanacie nowotarskim) posiada wikariusza

1596 - pierwsza wzmianka o kościele św. Anny

1601 - dach kościoła pw. św. Katarzyny płonie w pożarze

1608 - zostaje założone Bractwo św. Anny, które bierzepod opiekę kościółek pw. św. Anny

1611 - świątynia staje odbudowana już jako murowana

1649 - konsekracja kościoła

1651 - dziekan nowotarski buduje w Nowym Targu kościół szpitalny pw. św. Jerzego

1668 - bp Michał Oborski konsekruje ołtarze w kościele parafialnym

1710 i 1719 - kolejne pożary świątyni

1714 - pierwsze metryki Parafii nowotarskiej

1759 - pierwsze Misje Parafialne, prowadzone przez jezuitów

1761-1789 - kościół zostaje rozbudowany w duchu barokowym przez ks. Józefa Sawickiego

1766 - rekonsekracja kościoła przez bpa Franciszka Potkańskiego

1789-90 - powstaje nowa plebania oraz cmentarz

1805 - wprowadzono nabożeństwo czterdziestogodzinne

1837 - zaczęto celebrować Gorzkie Żale

1844 - w Parafii powstaje Towarzystwo Wstrzemięźliwości

1871 - w Parafii powstaje III zakon św. Franciszka (tercjarski)

1875 - Pius IX udziela dla kościoła św. Anny odpustu zupełnego (26 lipca) koniec XIX w. - kościół św. Katarzyny zostaje gruntownie odnowiony

1902 - proboszcz Michał Wawrzynowski rozpoczyna starania o odnowienie kościółka pw. św. Anny i budowę nowej światyni

1903 - poświęcenie odnowionego kościoła

1912 - wizytacja kanoniczna ks. bpa Adama Sapiehy

1916 - nowotarskie kościoły tracą dzwony, skonfiskowane na przetop na cele wojenne

1926 - remont kościoła pw. św. Katarzyny

1930 - ks. proboszcz Franciszek Karabuła poświęcił plac pod budowę nowego kościoła

1938 - przeprowadzono remont kaplicy św. Jerzego

23-12-1951i - poświęcono nowo wybudowany kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie przeniosło się życie parafialne

1967 - do Nowego Targu przybyły puste ramy obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

1969 - wizytację kanoniczną przeprowadził ks. kard. Karol Wojtyła

1976 - przy kościele św. Katarzyny zostaje powołany Rektorat; zaczyna się tu odradzać samodzielne duszpasterstwo

1979 - Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedza Nowy Targ podczas swojej pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny

1981 - ks. Józef Tischner, przy kaplicy na Turbaczu, poświęcił sztandar nowotarskiego Oddziału Związku Podhalan

1983 - ponownie erygowano parafię św. Katarzyny; pierwszym proboszczem został ks. Leon Baran

1983 - probostwo obejmuje ks. Mieczysław Łukaszczyk, obecny proboszcz; parafianie wraz z ks. proboszczem uczestniczyli i pielgrzymce do Rzymu i audiencji u Ojca Świętego

1985 - odbyło się pierwsze w parafii Nabożeństwo Fatimskie z procesją do ogrodu

1986 - powstała Rada Parafialna

1989 - przy kościele powstaje Ogród Różańcowy ze źródłem u podnóża groty MB Niepokalanej; początek budowy nowej plebanii

1990 - rozpoczął się gruntowny remont kościoła (odnowiono min ołtarze, ambonę i chór, zakupiono nowe ławki i konfesjonały)

1991 - powstała nowa parafia św. Brata Alberta

1992 - poświęcenie ołtarza w kaplicy NMP Różańcowej

1996 - obchody 650-lecia istnienia parafii i miasta; ks. Mieczysław Łukaszczyk otrzymał tytuł Honorowego Członka Związku Podhalan