Parafia Św. Katarzyny

W NOWYM TARGU

Informacje bieżące: Bierzmowani klasa VII i VIII Szkoły Podstawowej 

 

Wymagania stawiane Bierzmowanym

Z racji na wagę tego sakramentu i uzdalniającą moc Ducha Świętego bierzmowanie może przyjąć ten, kto został najpierw ochrzczony i ugruntowany w życiu wiary (kan. 889,1).

Budowanie trwałej wspólnoty Kościoła wymaga osobistej i świadomej decyzji oraz wewnętrznej gotowości do autentycznego wyznawania wiary, bronienia jej i życia według jej zasad.

Trzeba najpierw dogłębnie poznać zobowiązania wynikające z chrztu świętego, osobiście i uroczyście odnowić te przyrzeczenia (kan. 889,2) i przez właściwe przygotowanie indywidualnie podjąć ważną decyzję o zaproszeniu Ducha Świętego do osobistego życia. Samo przygotowanie do bierzmowania nie może wynikać z przymusu, ale musi być autonomiczną decyzją kandydata do bierzmowania. Tak jak nikogo nie można zmusić do miłości, tak Duch Święty nie chce nikogo uszczęśliwiać na siłę.

Czytaj więcej...

Kandydyci przygotowujący się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania zobowiązują się:
1. Uczestniczyć, wraz z rodzicami i jeśli to możliwe ze świadkami, we Mszy świętej “przedstawiającej” całej parafii kandydatów do Bierzmowania
2. Uczestniczyć z uwagą we wszystkich katechezach przygotowujących do sakramentu Bierzmowania.
3. Wypełnić kartę informacyjną kandydata do Bierzmowania
4. Wypełnić informację o swoim patronie
5. Zdać egzamin ze znajomości katechizmu i wiedzy o Kościele katolickim.
6. Uczestniczyć w Dniu Skupienia
7. Uczestniczyć w próbie przed Bierzmowaniem
8. Współpracować ze wszystkimi odpowiedzialnymi za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania.

SPOTKANIA
W ciągu całego roku formacyjnego przewidziane jest dziesięć spotkań. Terminy spotkań będą wcześniej zamieszczane w ogłoszeniach parafialnych.